urban village, opvang voor vluchtelingen

veel kantoren in nederland staan leeg, in rotterdam alleen al 1 miljoen vierkante meter. tegelijkertijd is er een toenemende druk op de woningmarkt om vluchtelingen onderdak te kunnen bieden.

urban village brengt vraag en aanbod bij elkaar. flexibele woonunits kunnen snel en goedkoop lege kantoren geschikt maken voor -tijdelijke- menswaardige opvang. de kantoren hoeven niet of nauwelijks te worden aangepast; de units zijn grotendeels autonoom. indien nodig kunnen ze eenvoudig gedemonteerd worden en op een andere locatie opnieuw opgebouwd.

urban village, concept voor tijdelijke huisvesting 
presentatie urban village op youtube

urban village heeft de tweede prijs gewonnen in de asn wereldprijs "voor de wereld van morgen"