Hoogstraat Hotel

In de belangrijkste winkelstraat van Schiedam staat meer dan een derde van het vastgoed leeg. Dit is niet uniek voor Schiedam, veel steden kennen het probleem van leegstaande winkelpanden.

Hoogstraat Hotel wil deze leegstaande -gerenoveerde- winkels transformeren naar stijlvolle en comfortabele hotelkamers. De oplossing bestaat uit het toevoegen van flexibele elementen zoals een pantry, badkamer en toilet. Als een huurder zich meldt, kunnen deze elementen eenvoudig worden verwijderd en op een andere locatie worden hergebruikt.

De kamers hebben thema’s die verbonden zijn met de geschiedenis, industrie en creativiteit van Schiedam. De archieven van onder andere het Jenevermuseum en het Gemeentearchief vormen een rijke bron. Alle kunst en accessoires in de kamers zijn gemaakt, ontworpen of beschikbaar gesteld door Schiedamse kunstenaars en ondernemers en geven de kamers identiteit. De hotelkamers worden zo letterlijk etalages voor de Schiedamse makers.

Hoogstraat Hotel is een initiatief in samenwerking met Manifesta Idee en Ontwerp.

Presentatie [PDF]