Verticaal parkeren

Na het zien van een voorstel voor verticaal parkeren op een braakliggend terrein, wilden wij een oplossing onderzoeken waarvan niet alleen auto-eigenaren profiteren.

Door de blinde muur te gebruiken als constructief element kan een aanbouw worden gemaakt waarin verschillende functies worden ondergebracht:  een verticale parkeerplaats, een groene wand, zonnepanelen en een balkon voor de bewoners van het achterliggende gebouw.

In een andere variant kunnen de auto’s overdekt worden geparkeerd op de begane grond en wordt de ruimte erboven gebruikt als buitenruimte voor de bewoners, groenvoorziening en voor flexibele woonunits voor studenten en starters.