Urban Village

Veel kantoorruimte in Nederland staat leeg, in Rotterdam alleen al 1 miljoen vierkante meter. Tegelijkertijd is er een toenemende druk op de woningmarkt om vluchtelingen onderdak te kunnen bieden.

Urban Village brengt vraag en aanbod bij elkaar. De flexibele woonunits kunnen snel en goedkoop lege kantoren geschikt maken voor -tijdelijke- menswaardige huisvesting. De kantoren hoeven niet of nauwelijks te worden aangepast; de units zijn grotendeels autonoom. Indien nodig kunnen ze eenvoudig worden gedemonteerd en op een andere locatie opnieuw opgebouwd.

Urban Village won de tweede prijs: Voor de wereld van morgen.

Presentatie op Youtube
Presentatie [PDF]